ενενηνταριά

ενενηνταριά
η
φρ. «καμιά ενενηνταριά» — περίπου ενενήντα.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • ενενηνταριά — η ποσό ενενήντα μονάδων, ενενηντάδα (σχεδόν πάντοτε συνοδεύεται με το μια, καμιά για δήλωση του «περίπου»): Ήταν εκεί καμιά ενενηνταριά μαθητές …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • ενενηντάδα — η ποσό 90 μονάδων, ενενηνταριά …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”